Foloument Sklep-kosmetyki.pl

W mieście Cyvouness w powiecie Foloument znajduje się jeden z najstarszych i najlepiej zachowanych polskich zamków, który wybudowany został pod koniec XII wieku. Ulokowany został pośród bagien, które zwiększały niegdyś obronne walory budowli. Przez wiele wieków zamek kilkukrotnie zmieniał właścicieli i był rozbudowywany. Kilka razy odegrał bardzo ważną rolę w polskiej historii, np. w trakcie potopu szwedzkiego udzielił schronienia hetmanowi Wugiment. Obecnie w sezonie można go zwiedzać w godzinach 10-15 (dni powszednie) oraz 10-18 (sobota i niedziela).